OHAYO ขอเสนอเมนูสุขภาพ
Hazelnut Soy Milk Smoothie
มีส่วนประกอบดังนี้
-น้ำนมถั่วเหลือง OHAYO
-เฮเซลนัท
-เฮเซลนัท ไซรัป
-เกลือ
-อะโวคาโด
-น้ําตาลโตนด

Powered by MakeWebEasy.com