ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ไลน์ หรือเฟซบุ๊กของบริษัทฯ  บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้   เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

 

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ   และวันอาทิตย์ )
  เวลา8.00-12.00และ13.00-17.00    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • บริษัทฯจัดส่งภายใน 3 วันทำการ  โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางหน้า Web และบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก) และวันอาทิตย์
 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 3 วัน
  - รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15:00 น.
  - รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง
 • บริษัทฯมีบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 200 บาทขึ้นไป
 • หากสินค้าราคาไม่ถึง 200 บาท บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางหรือเหมา 100 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จรับเงิน สำหรับกรณีนี้ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งกับลูกค้าอีกที
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะแจ้งยืนยันตารางการจัดส่งผ่านทางโทรศัพท์ของลูกค้า
 • ในวันที่จะส่งสินค้าถึงลูกค้า บริษัทฯจะโทรแจ้งลูกค้าอีกที เพื่อสอบถามความสะดวกในการรับของ
  - หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯทันที
 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 100 บาท  
  - ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด  เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  - บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ช่องทางที่ 1 : จัดส่งสินค้าภายใน3วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ
 • ช่องทางที่ 2 : ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ  
  *ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ได้ในหน้า "ติดต่อเรา" หรือ คลิกที่นี่ 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข  บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า 
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้   ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 5330118 , 097- 0817822
  โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้วแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • ในการคืนเงินค่าสินค้า  บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน (สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป  บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง ทว่าหากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นๆเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ   ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบคืนเงินและสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที  ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งสินค้าให้ทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุดโดยโทรมาที่ 02 – 5330118 , 097- 0817822   เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน3วันทำการของบริษัทฯเท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก    

**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน3วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัท  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
 • หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่ และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด
 • กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น  หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

กรณีลูกค้าพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

เมื่อลูกค้าพบสินค้าสินค้ามีปัญหา เน่าเสีย   กล่องบรรจุภัณฑ์แตกหักหรือมีการรั่วซึม

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด   โดยโทรมาที่ 02 – 5330118 , 097- 0817822   ภายใน3วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • กรุณาส่งสินค้าคืนให้กับพนักงานจัดส่งของบริษัทฯโดยทันที   
  - หากพนักงานจัดส่งของบริษัทฯได้กลับไปแล้ว ขอความกรุณาลูกค้าเก็บสินค้านั้นไว้ ทางบริษัทฯจะรีบไปรับสินค้านั้นคืนโดยเร็วที่สุด
  - หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเก็บสินค้านั้นไว้ ขอความกรุณาลูกค้าถ่ายรูปสินค้านั้นไว้และส่งให้กับบริษัททางไลน์ เพื่อบริษัทจะได้ตรวจสอบได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ   บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 • บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด   โดยโทรมาที่ 02 – 5330118 , 097- 0817822 ภายใน3วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ   บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า

 • บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด   โดยโทรมาที่ 02 – 5330118 , 097- 0817822 ภายใน3วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก   
 • บริษัทฯจะติดตามการจัดส่งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ  เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด


นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ   และวันอาทิตย์ )
  เวลา8.00-12.00และ13.00-17.00    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล  บริษัทฯรับจัดส่งเฉพาะสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิและไม่ต้องแช่เย็นเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯไม่มีการส่งพนักงานจัดส่งของบริษัทไปนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์   แต่จะใช้บริการจัดส่งของ Kerry Express ซึ่งจะรับผิดชอบและดำเนินการจัดส่งโดยบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  เพื่อส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด
 • บริษัทฯรับจัดส่งผ่าน Kerry Express   ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นพิเศษหรือกรณีอื่นๆซึ่งบริษัทฯจะแจ้งกับลูกค้าทางเว็บไซต์  ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์
 • หลังลูกค้าสั่งของ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเท่าไร  แต่โดยปกติหากสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน5ก.ก.ราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาท อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเพราะราคาขนส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามน้ำหนักสินค้า ที่อยู่ของลูกค้าและนโยบายของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้
 • สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล  บริษัทฯไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ  เนื่องจากพนักงานจัดส่งของบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า    ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับทางบริษัทขนส่งนั้นๆแทน เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้า
 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าและแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป
  - รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15:00 น.
  - รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง
 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯตามจำนวนค่าบริการขนส่ง  
  - ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด  เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  - บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งทาง Kerry Express  บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข  บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
 • กรณี Kerry Express  จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า  ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับบริษัทขนส่งนั้นๆเองเพื่อติดตามสินค้า
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้   ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 5330118 , 097- 0817822
  โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้วแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • ในการคืนเงินค่าสินค้า  บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น


นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน (สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป  บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง ทว่าหากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นๆเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ   ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบคืนเงินและสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที  ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งสินค้าให้ทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุดโดยโทรมาที่ 02 – 5330118 , 097- 0817822   เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน3วันทำการของบริษัทฯเท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก    

**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน3วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัท  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน


เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
 • หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่ และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด
 • กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น  หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

กรณีลูกค้าพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

เมื่อลูกค้าพบสินค้าสินค้ามีปัญหา เน่าเสีย   กล่องบรรจุภัณฑ์แตกหักหรือมีการรั่วซึม

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด   โดยโทรมาที่ 02 – 5330118 , 097- 0817822  ภายใน3วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก  
 • ขอความกรุณาลูกค้าถ่ายรูปสินค้านั้นไว้และส่งให้กับบริษัททางไลน์ เพื่อบริษัทจะได้ตรวจสอบได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ   บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด


กรณีลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 • บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ 
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด   โดยโทรมาที่ 02 – 5330118 , 097- 0817822 ภายใน3วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก  
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ   บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด


กรณีสินค้าจัดส่งล่าช้า

 • ขอความกรุณาลูกค้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าจากหมายเลขลงทะเบียนการส่ง     หรือติดต่อกับทางบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ไทยโดยตรง เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้า

 

Powered by MakeWebEasy.com